Timber – czyli Twig w WordPressie

Timber to nie kolejny serwis do randkowania, chociaż jego nazwa brzmi podobnie do jednego z nich (Tinder 😀 ). Umożliwia on natomiast korzystanie z systemu szablonów Twig w WordPressie. Aby zacząć z niego korzystać wystarczy zainstalować wtyczkę Timber.

Co daje Timber?

Główną zaletą jest tutaj oddzielenie danych oraz logiki od szablonu, widoku co zostało umożliwione poprzez zastosowanie Twiga. Domyślne tworzenie szablonów w WP odbywa się za pomocą php:

$thumb_id = get_post_thumbnail_id($post->ID);
$url = wp_get_attachment_url($thumb_id);
<img src="<?php echo $url; ?>" alt="Thumbnail for Timber" />

Powyższy kod jak pokazuje dokumentacja Timbera, możemy teraz zapisać w taki sposób:

<img src="{{post.thumbnail.src}}" alt="Thumbnail for Timber" />

Co wygląda dużo bardziej przejrzyście.

Jak to działa?

Korzystając z Timbera tworzymy dwa pliki, przykładowo: single.php oraz single.twig. Pierwszy z nich zawiera logikę np. pobieranie danych, ustawianie zmiennych etc. Natomiast w drugim pliku znajduje się prezentacja danych. Poniżej przedstawione są te dwa pliki, skopiowane z przykładów znajdujących się w dokumentacji.

single.php

$context = Timber::get_context();
$context['foo'] = 'Bar!';
$context['post'] = new Timber/Post();
Timber::render('single.twig', $context);

single.twig

{% extends "base.twig" %}
{% block content %}
  <h1 class="big-title">{{foo}}</h1>
  <h2>{{post.title}}</h2>
  <img src="{{post.thumbnail.src}}" />
  <div class="body"> {{post.content}} </div>
{% endblock %}

Jak zacząć?

Timbera można zainstalować na dwa sposoby:

  • poprzez wtyczkę – Timber
  • za pomocą composera – composer require timber/timber

Możemy tworzyć swój własny szablon oparty o Timbera lub skorzystać z gotowych startowych szablonów:

 

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji projektu.

Udostępnij: