Active record (Eloquent) vs Data mapper (Doctrine)

W większości tworzonych systemów trzeba gdzieś i w jakiś sposób zapisywać dane. ORM (Object-Relational Mapping), czyli mapowanie obiektowo-relacyjne jest sposobem odwzorowania systemu na bazę danych. ORM jest warstwą pomiędzy bazą danych, a aplikacją. Zajmuje się tworzeniem, aktualizowaniem, odczytywaniem oraz usuwaniem danych.

Czytaj więcej