#3 SOLID – Liskov substitution principle

Kolejną z zasad SOLID pozwalających na tworzenie dobrej jakości rozwiązań jest zasada Liskov substitution principle(Zasada podstawiania Liskov). Sformułowana ona została przez Barbarę Liskov w książce Data Abstraction and Hierarch.

Czytaj więcej