#2 SOLID – Open/closed principle

Projektując poważny system musimy mieć na uwadze jego przyszłą ewolucję. Kolejną z zasad SOLID, która pozwoli nam w spokoju rozwijać nasz kod jest Open/closed principle. Mówimy nam ona o tym, że kod powinien być otwarty na rozbudowę oraz zamknięty na modyfikację.

Czytaj więcej