Array destructuring – php 7.1

Kiedyś pisałem dosyć dużo kodu w javascript (es6). Wykorzystywałem różne możliwość języka, których później brakowało mi w php. Jedną z nich było tzw. destructuring assignment.

Przykład w ES6

const user = [1, 'name'];
const [id, name] = user;

console.log(id); // 1
console.log(name); // name

W php 5.6 też dało się coś takiego zrobić, ale tylko z użyciem funkcji list(). Natomiast w 7.1 już to według mnie wygląda bardziej przyjemnie.

PHP 5.6

$user = [1, 'name'];

list($id, $name) = $user;

var_dump($id); // 1
var_dump($name); // name

PHP 7.1

$user = [1, 'name'];

[$id, $name] = $user;

var_dump($id); // 1
var_dump($name); // name

Pętle

W przypadku tablic asocjacyjnych prezentuje się to następująco:

$user = ['id' => 1, 'name' => 'user'];

['id' => $id, 'name' => $name] = $user;

var_dump($id); // 1
var_dump($name); // name

Teraz rozważmy trochę szerszy przykład. Załóżmy, że mamy taką tablicę z danymi użytkowników.

$users = [
  ['id' => 1, 'name' => 'user', 'email' => 'user@test.com'],
  ['id' => 2, 'name' => 'user2', 'email' => 'user2@test.com'],
  ['id' => 3, 'name' => 'user3', 'email' => 'user3@test.com']
];

Chcemy teraz przetworzyć w pętli nazwę i email użytkownika. Można to zrobić w następujący sposób.

$users = [
  ['id' => 1, 'name' => 'user', 'email' => 'user@test.com'],
  ['id' => 2, 'name' => 'user2', 'email' => 'user2@test.com'],
  ['id' => 3, 'name' => 'user3', 'email' => 'user3@test.com']
];


foreach ($users as ['name' => $name, 'email' => $email]) {
  var_dump($name); // user, user2, user3
  var_dump($email); // user@test.com, user2@test.com, user3@test.com
}

Zagnieżdżenia

Dodatkowo możliwe jest również wydobywanie zagnieżdżonych elementów.

$user = [
  'id' => 1,
  'name' => 2,
  'address' => [
    'city' => 'Krakow',
    'street' => 'Wielicka'
  ]
];

['address' => ['city' => $city]] = $user;

var_dump($city); // Krakow

 

 

Udostępnij: