#2 SOLID – Open/closed principle

Projektując poważny system musimy mieć na uwadze jego przyszłą ewolucję. Kolejną z zasad SOLID, która pozwoli nam w spokoju rozwijać nasz kod jest Open/closed principle. Mówimy nam ona o tym, że kod powinien być otwarty na rozbudowę oraz zamknięty na modyfikację.

Co to znaczy?

Najprostszym sposobem na ocenienie czy nasz kod jest zgodny z tą zasadą jest odpowiedzenie sobie na następujące pytanie:

 • Czy jesteśmy wstanie dodać nową funkcjonalność poprzez dodanie nowych klas nie zmieniając istniejącego już kodu?

Przykład złamania zasady

<?php

/**
 * Class Triangle
 */
class Triangle
{
  /**
   * @var float
   */
  private $a;

  /**
   * @var float
   */
  private $h;

  /**
   * @return float
   */
  public function getA(): float
  {
    return $this->a;
  }

  /**
   * @param float $a
   * @return Triangle
   */
  public function setA(float $a): Triangle
  {
    $this->a = $a;
    return $this;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getH(): float
  {
    return $this->h;
  }

  /**
   * @param float $h
   * @return Triangle
   */
  public function setH(float $h): Triangle
  {
    $this->h = $h;
    return $this;
  }
}
<?php

/**
 * Class Circle
 */
class Circle
{
  /**
   * @var float
   */
  private $radius;

  /**
   * @return float
   */
  public function getRadius(): float
  {
    return $this->radius;
  }

  /**
   * @param float $radius
   * @return Circle
   */
  public function setRadius(float $radius): Circle
  {
    $this->radius = $radius;
    return $this;
  }
}
<?php

/**
 * Class AreaCalculator
 */
class AreaCalculator
{
  /**
   * @param array ...$shapes
   * @return float
   */
  public function sum(...$shapes): float
  {
    $sum = 0;

    foreach ($shapes as $shape) {
      $sum += $this->calcArea($shape);
    }

    return $sum;
  }

  /**
   * @param $shape
   * @return float
   */
  private function calcArea($shape): float
  {
    switch(get_class($shape)) {
      case 'Triangle':
        return 0.5 * $shape->getA() * $shape->getH();
      case 'Circle':
        return M_PI * $shape->getRadius() * $shape->getRadius();
    }
  }
}

Powyżej znajduje się napisany na szybko przykład złamania zasady Open/closed. Mamy tutaj trzy klasy: dwie reprezentujące odpowiednio trójkąt oraz okrąg, natomiast trzecia z nich odpowiada za wykonywanie operacji na polach figur. Wszystko wydaje się tutaj ok, jednak zastanówmy się, co jeśli będziemy chcieli rozszerzyć funkcjonalność i dodać prostokąt. Oprócz napisania odpowiedniej klasy reprezentującej nową figurę, będziemy również musieli zmodyfikować metodę calcArea w klasie AreaCalculator, czyli nasz kod nie jest zgodny z zasadą OCP.

Przykład poprawnego kodu

<?php

/**
 * Interface AreaCalculableInterface
 */
interface AreaCalculableInterface
{
  public function calcArea(): float;
}
<?php

/**
 * Class Circle
 */
class Circle implements AreaCalculableInterface
{
  /**
   * @var float
   */
  private $radius;

  /**
   * @return float
   */
  public function getRadius(): float
  {
    return $this->radius;
  }

  /**
   * @param float $radius
   * @return Circle
   */
  public function setRadius(float $radius): Circle
  {
    $this->radius = $radius;
    return $this;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function calcArea(): float
  {
    return M_PI * $this->radius * $this->radius;
  }
}
<?php

/**
 * Class Triangle
 */
class Triangle implements AreaCalculableInterface
{
  /**
   * @var float
   */
  private $a;

  /**
   * @var float
   */
  private $h;

  /**
   * @return float
   */
  public function getA(): float
  {
    return $this->a;
  }

  /**
   * @param float $a
   * @return Triangle
   */
  public function setA(float $a): Triangle
  {
    $this->a = $a;
    return $this;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getH(): float
  {
    return $this->h;
  }

  /**
   * @param float $h
   * @return Triangle
   */
  public function setH(float $h): Triangle
  {
    $this->h = $h;
    return $this;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function calcArea(): float
  {
    return 0.5 * $this->a * $this->h;
  }
}
<?php

/**
 * Class AreaCalculator
 */
class AreaCalculator
{
  /**
   * @param AreaCalculableInterface[] ...$shapes
   * @return float
   */
  public function sum(AreaCalculabeInterface ...$shapes): float
  {
    $sum = 0;

    foreach ($shapes as $shape) {
      if (!$shape instanceof AreaCalculableInterface) {
        throw new \RuntimeException('Shape have to be instance of AreaCalculabeInterface.');
      }

      $sum += $shape->calcArea();
    }

    return $sum;
  }
}

W powyższym przykładzie dodany został interfejs, który następnie jest implementowany w klasach reprezentujących figury, co wymusza zaimplementowanie w nich metody calcArea(). Dzięki takiej zmianie dodanie nowej figury wymaga od nas utworzenia jedynie odpowiedniej klasy reprezentującej tę figurę.

Podsumowanie

Oczywiście powyższy przykład jest trywialny i wiadomo jakie elementy mogą się zmieniać. Jednak jeśli projektujemy złożony system to często spotykamy się z problemem ustalenia, które elementy w przyszłości mogą ulec zmianie, tak aby je odpowiednio zaprojektować i przygotować się na wdrażanie nowych funkcjonalności w prosty sposób.

Nie powinniśmy też popadać w paranoje próbując idealnie zaprojektować każdą część aplikacji. Ważną kwestią jest odpowiednia refaktoryzacja kodu, do którego nie przewidzieliśmy przyszłych zmian, wtedy gdy jakieś zmiany w tym miejscu wystąpią. Wszystkiego idealnie nie przewidzimy, więc trzeba czasem reagować na bieżąco i pamiętać o zostawianiu kodu w lepszym stanie niż go zastaliśmy.

Pozostałe wpisy o SOLID

Udostępnij: