#4 SOLID – Interface segregation principle

W klasie implementującej interfejs znaleźć muszą się implementacje wszystkich metod zawartych w tym interfejsie. W przypadku gdy w danej klasie nie potrzebujemy wszystkich metod, pojawia się problem. Przestrzeganie kolejnej z zasad programowania obiektowego SOLID pozwoli nam uniknąć takich kłopotów.

Zasada Interface segregation principle mówi nam, że klasa nigdy nie powinna być zmuszana do implementacji metod, których nie używa. W celu osiągnięcia takiego stanu rzeczy należy tworzyć zwięzłe interfejsy zamiast tzw. grubych interfejsów. Powinny one zawierać metody ściśle ze sobą powiązane.

Przykład złamania

<?php

/**
 * Interface ShapeInterface
 */
interface ShapeInterface
{
  /**
   * @return float
   */
  public function calcArea(): float;

  /**
   * @return float
   */
  public function calcVolume(): float;
}
<?php

/**
 * Class Rectangle
 */
final class Rectangle implements ShapeInterface
{
  /**
   * @var float
   */
  private $width;

  /**
   * @var float
   */
  private $height;

  /**
   * Rectangle constructor.
   * @param float $width
   * @param float $height
   */
  public function __construct(float $width, float $height)
  {
    $this->width = $width;
    $this->height = $height;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getWidth(): float
  {
    return $this->width;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getHeight(): float
  {
    return $this->height;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcArea(): float
  {
    return $this->width * $this->height;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcVolume(): float
  {
    return 0;
  }
}
<?php

/**
 * Class Cuboid
 */
final class Cuboid implements ShapeInterface
{
  /**
   * @var float
   */
  private $a;

  /**
   * @var float
   */
  private $b;

  /**
   * @var float
   */
  private $c;

  /**
   * Cuboid constructor.
   * @param float $a
   * @param float $b
   * @param float $c
   */
  public function __construct(float $a, float $b, float $c)
  {
    $this->a = $a;
    $this->b = $b;
    $this->c = $c;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getA(): float
  {
    return $this->a;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getB(): float
  {
    return $this->b;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getC(): float
  {
    return $this->c;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcArea(): float
  {
    return 2 * ($this->a * $this->b + $this->c * $this->b + $this->a * $this->c);
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcVolume(): float
  {
    return $this->a * $this->b * $this->c;
  }
}

W powyższym przykładzie mamy interfejs ShapeInterface oraz dwie klasy(Rectangle, Cuboid), które go implementują. Z racji, że w figurach płaskich obliczamy jedynie pole, natomiast objętość jest przeznaczona dla figur przestrzennych to metody calcArea() oraz calcVolume() nie powinny się znaleźć w jednym interfejsie.

Poprawny przykład

<?php

/**
 * Interface AreaCalculableInterface
 */
interface AreaCalculableInterface
{
  /**
   * @return float
   */
  public function calcArea(): float;
}
<?php

/**
 * Interface VolumeCalculableInterface
 */
interface VolumeCalculableInterface
{
  /**
   * @return float
   */
  public function calcVolume(): float;
}
<?php

/**
 * Class Cuboid
 */
final class Cuboid implements VolumeCalculableInterface, AreaCalculableInterface
{
  /**
   * @var float
   */
  private $a;

  /**
   * @var float
   */
  private $b;

  /**
   * @var float
   */
  private $c;

  /**
   * Cuboid constructor.
   * @param float $a
   * @param float $b
   * @param float $c
   */
  public function __construct(float $a, float $b, float $c)
  {
    $this->a = $a;
    $this->b = $b;
    $this->c = $c;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getA(): float
  {
    return $this->a;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getB(): float
  {
    return $this->b;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getC(): float
  {
    return $this->c;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcArea(): float
  {
    return 2 * ($this->a * $this->b + $this->c * $this->b + $this->a * $this->c);
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcVolume(): float
  {
    return $this->a * $this->b * $this->c;
  }
}
<?php

/**
 * Class Rectangle
 */
final class Rectangle implements AreaCalculableInterface
{
  /**
   * @var float
   */
  private $width;

  /**
   * @var float
   */
  private $height;

  /**
   * Rectangle constructor.
   * @param float $width
   * @param float $height
   */
  public function __construct(float $width, float $height)
  {
    $this->width = $width;
    $this->height = $height;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getWidth(): float
  {
    return $this->width;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function getHeight(): float
  {
    return $this->height;
  }

  /**
   * @return float
   */
  public function calcArea(): float
  {
    return $this->width * $this->height;
  }
}

W tym przykładzie interfejs został rozbity, przez co w klasie Rectangle implementujemy tylko AreaCalculableInterface i  możemy usunąć zbędną metodę calcVolume(), dzięki czemu kod jest zgodny z zasadą ISP.

Pozostałe wpisy o SOLID

Udostępnij: