#5 SOLID – Dependency inversion principle

Opierając się na szczegółowej implementacji klasy podczas wstrzykiwania zależności tworzymy sprzężenie pomiędzy klasą a zależnością. Kod staje się sztywny, a ewentualna podmiana zależności stanowi problem. W celu stworzenia elastycznego rozwiązania powinniśmy przestrzegać zasady Dependency inversion principle, która prezentuje się następująco:

Moduły wysokopoziomowe nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych. Jedne i drugie powinny zależeć od abstrakcji.

Abstrakcje nie powinny zależeć od szczegółów. To szczegóły powinny zależeć od abstrakcji.

Przykład złamania

<?php

/**
 * Class EntityManager
 */
final class EntityManager
{
  /**
   * @var MysqlConnection
   */
  private $connection;

  /**
   * EntityManager constructor.
   * @param MysqlConnection $connection
   */
  public function __construct(MysqlConnection $connection)
  {
    $this->connection = $connection;
  }
}
<?php

/**
 * Class MysqlConnection
 */
final class MysqlConnection
{
  public function connect(): void
  {
  }
}

W powyższym przykładzie mamy dwie klasy:

 • EntityManager – utrwalanie obiektów w bazie danych
 • MysqlConnection – udostępnianie operacji na bazie danych MySQL

Baz danych możemy używać jednak różnych, więc kod napisany w ten sposób nie jest elastyczny i łamie zasadę DIP. EntityManager operuje na szczegółowej implementacji MysqlConnection zamiast na abstrakcji.

Przykład poprawnej implementacji

<?php

/**
 * Interface DatabaseConnectionInterface
 */
interface DatabaseConnectionInterface
{
  public function connect(): void;
}
<?php

/**
 * Class MysqlConnection
 */
final class MysqlConnection implements DatabaseConnectionInterface
{
  public function connect(): void
  {
  }
}
<?php

/**
 * Interface EntityManagerInterface
 */
interface EntityManagerInterface
{
}
<?php

/**
 * Class EntityManager
 */
final class EntityManager implements EntityManagerInterface
{
  /**
   * @var DatabaseConnectionInterface
   */
  private $connection;

  /**
   * EntityManager constructor.
   * @param DatabaseConnectionInterface $connection
   */
  public function __construct(DatabaseConnectionInterface $connection)
  {
    $this->connection = $connection;
  }
}

Obecnie EntityManager operuje na interfejsie DatabaseConnectionInterface, więc dodanie innej szczegółowej implementacji tego interfejsu nie stanowi problemu. Kod został tak zrefaktoryzowany, że spełnia zasadę DIP.

Należy pamiętać, że ta, jak i pozostałe zasady SOLID dotyczą głównie kodu, który będzie w przyszłości zmieniany, więc jeśli w niektórych przypadkach posłużymy się szczegółową implementacją zamiast abstrakcją, to nie powinno to wpłynąć na trudność utrzymania projektu. Powinniśmy umieć wyważyć w jakich sytuacjach pisanie kodu w stu procentach zgodnego z SOLID jest konieczne, a w jakich nie.

Pozostałe wpisy o SOLID

Udostępnij: